เหรียญทอง ชนะเลิศ วอลเลย์บอล

รุ่นอายุไม่เกิน 14ปีชาย

เหรียญทอง ชนะเลิศ วอลเลย์บอล

รุ่นอายุไม่เกิน 18ปีชาย

กีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่16