🥇🥇แชมป์ครับ🥇🥇

เหรียญทอง ชนะเลิศ

กีฬาหมากฮอสไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12ปี หญิง

หมากฮอสไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18ปี ชาย

หมากฮอสไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18ปี หญิง

กีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่16