โรงเรียนศิลาลาดวิทยา นำการโดยของท่าน

ผู้อำนวยการ นายอนุชา ปัญญานนท์

มอบเหรียญรางวัล ให้ขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬา โรงเรียนศิลาลาดวิทยา ในการแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 16

ได้ 6เหรียญทอง🥇

5เหรียญเงิน🥈

7เหรียญทองแดง🥉