วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียน ศิลาลาดวิทยา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม “เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566” (1 กรกฎาคม 2566) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามครั้งนี้ โดย นายธนะกร สุโพธิ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนศิลาลาดวิทยา เป็นประธานในพิธี ณ สนามโรงเรียนศิลาลาดวิทยา